Privacy Statement

Bakker Wim VOF hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens of je e-mailadres. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we alle handelingen die je met persoonsgegevens verricht. Denk aan het inzien, kopiëren, opslaan, doorsturen, aanpassen, archiveren, verwijderen, of het vastleggen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Bakker Wim VOF kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kan je jouw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je met ons wilt communiceren, als je nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer je wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien je zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of je te informeren. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking op jou heeft. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geďnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij jouw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Bakker Wim VOF.

Bakker Wim VOF maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van jouw browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Waarom verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens?
Bakker Wim VOF verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de door jou gevraagde informatie en services te leveren en de website te beheren. Bakker Wim VOF kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van ons project. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Bakker Wim VOF heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Bakker Wim VOF zal jouw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels jouw toestemming. In het geval van toestemming heb jij ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Jouw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?
Bakker Wim VOF verkoopt, noch verhuurt noch leaset ledenlijsten aan derden. Bakker Wim VOF zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

Wel kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Bakker Wim VOF kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met jou. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan en jouw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Bakker Wim VOF zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Hoe staat het met gegevensbeveiliging?
Bakker Wim VOF zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Bakker Wim VOF bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Welke rechten heb je?
Op basis van de wet heb jij onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit. Deze rechten zullen we kort aan je toelichten.

Het recht op toegang tot en een afschrift van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die verwerkt worden. In sommige gevallen kun je ons vragen om je een elektronisch afschrift van je gegevens te sturen.

Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens
Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.

Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen
Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens te bewaren of verwerken, kun je ons vragen te stoppen met de verwerking van je gegevens (of dat beperken) of je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

Je kan ten allen tijde je rechten uitoefenen door een gespecificeerd verzoek naar info@bakkerwim.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Bakker Wim VOF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tot slot
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Bakker Wim VOF zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Bakker Wim VOF raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Bakker Wim VOF jouw gegevens beschermt.

Bakker Wim VOF ontvangt ook graag jouw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als je van mening bent dat Bakker Wim VOF niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan je contact opnemen met Dhr. W. Nijland via info@bakkerwim.nl of 0384546946. Bakker Wim VOF wilt je er tevens op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.